Salaojien remontointi

Uudet salaojat ja sadevesijärjestelmät

Vanhemmissa taloissa on monesti ongelmana salaojien tarkistuskaivojen puuttuminen ja tästä syystä salaojien toiminnan tarkistaminen on haastavaa. Lisäksi sadevesien käsittely on niin puutteellista, että nekin rasittavat talon perustuksia.

Tämä johtaa useasti siihen tilanteeseen, että 100% varmuus oikeaan toimintaan saadaan ainoastaan tekemällä ne kokonaan uudelleen.

Salaojien uusimisen yhteydessä kannattaa yleensä uusia myös sadevesien käsittely, koska se voidaan yleisesti asentaa samoihin kaivantoihin ja täten säästetään kustannuksia.

Salaojajärjestelmän ja sadevesijärjestelmän uusimisen kustannukset

Salaojaremontin hinta?

Ahtaat paikat ja kohteiden erillaisuus asettavat kustannusten arvionnille haasteensa, mutta karkeasti ottaen 150 m2 pohjalla omakotitalon kokonaisen sadevesi- ja salaojaremontin hinta materiaaleineen liikkuu 8000€ - 20 000€ välillä.

Hintaan vaikuttaa moni seikka, kuten esimerkiksi perustusten syvyys (onko kellaria vai ei), taloa ympäröivä kasvillisuus, maaperän laatu, asennettava kokonaisuus sekä talon ikä.

Esimerkiksi poisajettavan jätemaan kaatopaikkamaksut saattavat olla yli 20€/m3 mikäli maan seassa on vanhaa routalevyä. Puhdas maa saadaan yleensä ajettua ilmaiseksi täyttökohteisiin. Poisajettavaa jätemaata tulee yleensä useita kuormallisia. Routalevyt kannattaa ottaa pois ehjinä mikäli mahdollista. Vettyneitä levyjä ei yleensä voi kuitenkaan käyttää uudelleen, mutta kaatopaikkamaksut pysyvät paremmin hallinnassa.

Suunnittelupalaveri

Jokainen kohde vaatii edellä mainituista syistä aina katselmoinnin, ennen kuin tarkkaa hinta-arviota voidaan antaa. Lisäksi tilattavan työn laajuus käydään tarkasti läpi aina käynnin yhteydessä.

Toteutus urakkana vai tuntihintaisena?

Asiakkaan näkökulmasta kiinteähintainen urakka tuo turvaa ja kustannuksille on olemassa katto. Luotettavan urakoitsijan löydyttyä kannattaa kuitenkin aina valita tuntihintainen toteutus, se on aina asiakkaalle edullisempi.

 

Luotettava kumppani

VMH Urakointi toteuttaa salaojien uudistamisen näppärästi ahtaissakin kohteissa. Teemme jokaisesta kohteestamme kirjallisen tarjouksen ja sopimuksen.

Ota yhteyttä

 

Tässä linkki rakentajan artikkeliin liittyen salaojiin: Terveellä talolla on kuivat jalat

Call Now Button